Đề về kép hôm sau đánh lô gì là chính xác nhất ? Sau đây SOICAU sẽ đưa ra những thống kê và phân tích sau khi đề về kép thường ra những con lô nào để các bạn có tham khảo hữu ích nhất.

I. Đề về kép gồm có những loại nào ?

Đề về kép được chia làm 4 dạng là lệch, sát kép, âm và bằng.Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu từng dạng đề kép này một cách cụ thể để các bạn có thể hiểu được rõ hơn.

– Đề kép lệch: 050 – 161 – 272 – 383 – 494

– Đề sát kép: 010 – 090 – 121 – 232 – 343 – 454 – 565 – 676 – 787 – 898

– Đề kép âm: 070 – 141 – 292 – 363 – 585

– Đề kép bằng: 00 – 11 – 22 – 33 – 44 – 55 – 66 – 77 – 88 – 99

Vậy sau khi đề về kép hôm sau đánh lô gì là đẹp nhất, có khả năng về cao nhất ? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng dạng một.

II. Đề về kép lệch hôm sau đánh lô gì ?

– Đề về kép lệch 05 hôm sau đánh: 05, 50, 03, 30

– Đề về kép lệch 50 hôm sau đánh: 15, 51, 02, 20

– Đề về kép lệch 16 hôm sau đánh: 06, 60, 01, 10

– Đề về kép lệch 61 hôm sau đánh: 23, 32, 69, 96.

– Đề về kép lệch 27 hôm sau đánh: 00, 55, 16, 61

– Đề về kép lệch 72 hôm sau đánh: 38, 83, 59, 95

– Đề về kép lệch 38 hôm sau đánh: 23, 32, 67, 76

– Đề về kép lệch 83 hôm sau đánh: 29, 92, 59, 95.

– Đề về kép lệch 49 hôm sau đánh: 03, 30, 33, 88

– Đề về kép lệch 94 hôm sau đánh: 56, 65, 06, 60

III. Đề về sát kép hôm sau đánh lô gì ?

– Đề về sát kép về 10 hôm sau đánh: 89, 98, 44, 99

– Đề sát kép về 01 hôm sau đánh: 44, 99, 07, 70

– Đề sát kép về 90 hôm sau đánh: 36, 63, 39, 93

– Đề sát kép về 09 hôm sau đánh: 38, 83, 68, 86

– Đề sát kép về 21 hôm sau đánh: 13, 31, 16, 61

– Đề sát kép về 12 hôm sau đánh: 16, 61, 22, 77

– Đề sát kép về 32 hôm sau đánh: 24, 42, 49, 94

– Đề sát kép về 23 hôm sau đánh: 26, 62, 44, 99

– Đề sát kép về 43 hôm sau đánh: 18, 81, 00, 55

– Đề sát kép về 34 hôm sau đánh: 37, 73, 28, 82

– Đề sát kép về 54 hôm sau đánh: 44, 99, 54, 45

– Đề sát kép về 45 hôm sau đánh: 03, 30, 14, 41

– Đề sát kép về 65 hôm sau đánh: 28, 82, 13, 31

– Đề sát kép về 56 hôm sau đánh: 01, 10, 59, 95

– Đề sát kép về 76 hôm sau đánh: 29, 92, 59, 95

– Đề sát kép về 67 hôm sau đánh: 46, 64, 17, 71

– Đề sát kép về 87 hôm sau đánh: 17, 71, 28, 82

– Đề sát kép về 78 hôm sau đánh: 01, 10, 38, 83

– Đề sát kép về 89 hôm sau đánh: 08, 80, 03, 30

– Đề sát kép về 98 hôm sau đánh: 37, 73, 38, 83

IV. Đề về kép âm hôm sau đánh lô gì ?

– Đề về kép âm 70 hôm sau đánh: 13, 31, 06, 60

– Đề về kép âm 07 hôm sau đánh: 38, 83, 19, 91

– Đề về kép âm 41 hôm sau đánh: 13, 31, 87, 78

– Đề về kép âm 14 hôm sau đánh: 89, 98, 33, 88

– Đề về kép âm 92 hôm sau đánh: 26, 62, 12, 21

– Đề về kép âm 29 hôm sau đánh: 68, 86, 01,10

– Đề về kép âm 63 hôm sau đánh: 01, 10, 08, 80

– Đề về kép âm 36 hôm sau đánh: 33, 88, 25, 52

– Đề về kép âm 85 hôm sau đánh: 02, 20, 11, 66

– Đề về kép âm 58 hôm sau đánh: 22, 77, 08, 80

V. Đề về kép bằng hôm sau đánh lô gì ?

– Đề về kép bằng 00 về hôm sau đánh: 03, 60, 52, 87

– Đề về kép bằng 11 về hôm sau đánh: 86, 29, 01, 18

– Đề về kép bằng 22 về hôm sau đánh: 45, 54, 48, 84.

– Đề về kép bằng 33 về hôm sau đánh: 07, 70, 23, 32

– Đề về kép bằng 44 về hôm sau đánh: 37, 73, 89, 98

– Đề về kép bằng 55 về hôm sau đánh: 48, 84, 02, 20

– Đề về kép bằng 66 về hôm sau đánh: 19, 91, 34, 43

– Đề về kép bằng 77 về hôm sau đánh: 57, 75, 37, 73

– Đề về kép bằng 88 về hôm sau đánh: 57, 75, 04, 40

– Đề về kép bằng 99 về hôm sau đánh: 02, 20, 05, 50

Những kinh nghiệm lô đề trên đã giúp chúng ta trả lời được câu hỏi ” đề về kép hôm sau đánh lô gì ? “.Ngoài những kinh nghiệm này các bạn có thể kết hợp với bạc nhớ lô ra theo giải đặc biệt và các thống kê soi cầu khác để lựa chọn cho mình được những lô tô chính xác nhất hôm nay.Bạn có thể tham khảo các dự đoán soi cầu của chúng tôi